Chuỗi đá Carnelian

0₫

Còn hàng✨CARNELIAN - TINH THỂ CỦA SỰ BẢO VỆ
---------
🔥Là tinh thể thuộc hệ lửa

🔥Có tác động tích cực lên luân xa thứ 1 (Gốc), thứ 2 (Xương cùng), thứ 3 (Búi mặt trời), giúp phát huy sự sáng tạo. Nó cực kỳ tốt cho những người cảm thấy khó khăn khi muốn biểu lộ cảm xúc.

🔥Rất tốt để tăng năng lượng và giúp ngủ sâu hơn, đồng thời họat hóa não bộ và làm đầu óc sáng suốt, nhờ vậy tăng độ tập trung để giải quyết vấn đề.

🔥Carnelian là tinh thể của lòng dũng cảm giúp ta tin tưởng vào bản thân. Bằng cách triệt tiêu những cảm xúc không có lợi, như sợ hãi và tuyệt vọng, carnelian bảo vệ và nâng đỡ

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt