Hương Phật Dược Sư Medicine Buddha,

1₫

Còn hàngDùng trong nghi thức tu nghi quỹ Phật Dược Sư Medicine Buddha.
Khi đốt hương này sẽ làm ta bình tâm, bớt lo âu, và tâm hồn thanh tịnh

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Trống Damaru

Trống Damaru

800.000₫
LÁ CỜ CẦU NGUYỆN - LUNGTA

LÁ CỜ CẦU NGUYỆN - LUNGTA

300.000₫
Đế cắm nhang bằng gỗ

Đế cắm nhang bằng gỗ

495.000₫
Hương Kalachakra

Hương Kalachakra

1₫