Hương trầm Đạo sư Liên Hoa Sinh

1₫

Còn hàng 

Dùng cho các thời khóa tu tập, khóa lễ, nghi lễ cúng dường Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche) sẽ giúp bạt trừ / tiêu trừ chướng ngại và các ảnh hưởng nghiệp tiêu cực.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Trống Damaru

Trống Damaru

800.000₫
LÁ CỜ CẦU NGUYỆN - LUNGTA

LÁ CỜ CẦU NGUYỆN - LUNGTA

300.000₫
Đế cắm nhang bằng gỗ

Đế cắm nhang bằng gỗ

495.000₫
Hương Kalachakra

Hương Kalachakra

1₫