MDC chuyển kinh luân size nhỏ

1₫

Còn hàngOM MANI PADME HUM là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là câu cầu được an lạc, bình an và may mắn.
Mỗi lần đọc lên là một lần niệm Chân ngôn mà trong CHUYỂN KINH LUÂN chứa 1000 câu Chân ngôn. Vậy là khi quay một vòng như niệm 1000 lần, tích tập công đức cho cả gia đình.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
MDC Om Mani Padme Hum

MDC Om Mani Padme Hum

1₫
MDC Chùy Kim Cang

MDC Chùy Kim Cang

1₫
MDC Chuyển Kinh Luân

MDC Chuyển Kinh Luân

1₫
MDC Om Mani Padme Hum

MDC Om Mani Padme Hum

300.000₫