MDC Om Mani Padme Hum

300.000₫

Còn hàng 

Om Mani Padme Hum là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn" tức là "Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ".

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
MDC Om Mani Padme Hum

MDC Om Mani Padme Hum

1₫
MDC Chùy Kim Cang

MDC Chùy Kim Cang

1₫
MDC Chuyển Kinh Luân

MDC Chuyển Kinh Luân

1₫
MDC Om Mani Padme Hum

MDC Om Mani Padme Hum

300.000₫