Những lá cờ nguyện – Lungta – hơi thở của văn hóa Tạng.

Đi nơi đâu thấy cờ nguyện bay thì dường như thấy không khi Tạng ở nơi đó.

Lungta nguyên nghĩa là con ngựa gió, linh vật chở những lời nguyện cầu lên trời xanh, hòa vào gió, tan khắp không trung. Ngựa gió không chỉ mang tâm nguyện của con người lên trời mà còn mang những điều tốt đẹp từ trời xuống thế gian. Lá cờ cũng vậy, lá cờ có in kinh Phật vừa là lời nguyện cầu của người Tạng đến chư Phật, vừa là lời ban phúc của chư Phật đến thế giới này.

Cờ Lugnta lấy 5 màu cơ bản để làm đại diện. 5 nguyên lý tương ứng với 5 vị Phật, 5 Trí tuệ của Phật. Rồi lại còn tương ứng với 5 vị Độ mẫu chuyên cứu độ loài người.

1. Đất – màu vàng – Bất Động Phật – Độ Mẫu Lochana – phương Đông – con Hổ
2. Nước – màu xanh lam – Bảo Sinh Phật – Độ Mẫu Mamaki – phương Nam – Sư tử tuyết
3. Lửa – màu đỏ – A Di Đà Phật – phương Tây – Độ Mẫu Pandaravasini – chim Garuda
4. Khí – màu lục – Bất Không Thành Tựu Phật – Độ Mẫu Thanh Đala (Lục Độ mẫu, Green Tara) – phương Bắc – con rồng
5. Không – màu trắng – Đại Nhật Phật – Độ Mẫu Bạch Đala (White Tara) – Ngựa gió

*********************
 

Du Trang / 0 Bình luận / 15/ 06/ 2017