Ý NGHĨA SỐ HẠT TRONG PHONG THỦY

Chọn một chuỗi hạt niệm tụng một vài kinh văn, chú ngữ hoặc thánh hiệu của Đức Phật, Bồ Tát ở trong tâm hay trong miệng, có thể xua đuổi phiền não, tiêu trừ báo chướng, tăng thêm trí tuệ, lợi mình giúp người.

Chủng loại chuỗi hạt
Nếu dựa vào phương thức sử dụng, thông thường chia thành 3 loại:
– Chuỗi dùng tay cầm để lần hoặc trì niệm
– Chuỗi đeo ở cổ tay hoặc bắp tay
– Chuỗi quàng ở cổ

Chuỗi cầm ở tay phần lớn được dùng để ghi nhớ số Phật Hiệu và chú ngữ niệm tụng
Chuỗi đeo tay có 2 hình thức: Thường nhìn thấy là loại 18 hạt , Ngoài ra còn có một loại niệm châu không có số hạt nhất định, Lấy kích thước của cổ tay để xác định số hạt, cũng dùng để đeo.

Chuỗi phần lớn chọn dùng các chất liệu trân quí , như: Thạch anh, Mã não, Phỉ Thúy, San hô … đường kính hạt có kích thước nhất định đều. 
Mỗi chuỗi đều được xâu thành từ số lượng hạt châu nhất định, số lượng hạt châu được định sẵn không giống nhau,bởi vì chúng bao hàm ý nghĩa khác nhau.

Những hàm nghĩa này được kết hợp giữa số lượng hạt niệm châu với danh hiệu trong kinh điển, chúng ta dựa vào đó để diễn giải mà thôi.

☀️1.080 hạt:
Biểu thị cho Thập giới, mỗi giới có 108 Phiền não, hợp thành 1.080 phiền não.
Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại sau:
(1) Cõi địa ngục, (2) cõi quỷ đói, (3) cõi súc sinh , (4) cõi atula, (5) cõi người, (6) cõi trời ,(7) cõi Thanh Vân ,(8) cõi Thanh Vân,( 9) cõi Duyên Giác,(9) cõi Bồ Tát,( 10) cõi phật

☀️108 hạt:
Chuỗi niệm châu có 108 hạt là loại thường thấy nhất , biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ 108 phiền não, từ đó khiến cho thân tâm đạt đến trạng thái tịch tĩnh. Nội dung của 108 phiền não có rất nhiều thuyết pháp khác nhau.
108 hạt tượng trưng cho 18 giới (lục trần, Lục căn, Lục thức), đem số 18 này nhân với 6 phiền não căn bản (tham, sân, si, man, nghi, ác kiến) thành 36, lại phối với tam thế quá khứ, hiện tại , tương lai, hợp thành 108 phiền não

☀️54 hạt:
54 hạt biểu thị cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát
Trong đó bao gồm : Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh , Thập hồi hướng, Thập địa, 50 giai vị , lại cộng them tứ thiện căn vị

☀️42 hạt:
42 hạt biểu thị cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập Trụ, Thập Hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác

☀️36 hạt:
Không có hàm nghĩa chính xác, thông thường để tiện cho việc mang theo bên mình, chia 108 hạt thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt. Trong đó, hàm chứa nghĩa lý lấy tiểu thấy đại nên tương đồng với 108 hạt.

☀️27 hạt :
27 hạt biểu thị cho 27 hiền vị của tiểu thừa tu hành 4 hướng, 4 quả, tức 18 vị học hữu của 4 hướng, 3 quả trước và 4 vị Vô học của quả A LA HÁN

☀️21 hạt :
21 quả biểu thị cho 21 giai vị , bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật.

☀️18 hạt :
Tục gọi là” Thập bát tử” . Trong đó , “thập bát” chỉ “ thập bát giới” tức Lục căn , lục Trần, Lục thức
Lục căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân , ý
Lục trần: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần
Lục thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức,thân thức, ý thức

☀️14 hạt:
Biểu thị Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đưc vô uy.
-------
(SƯU TẦM)

Long Thọ Boutique / 0 Bình luận / 24/ 08/ 2017